ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายกิติพงษ์ พงษ์จำปา
หัวหน้าแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พร้อมคณะครู ได้แนะแนวหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีพและทุนการศึกษาในสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอฮอด ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านแม่งูด โรงเรียนบ้านแควมะกอก โรงเรียนบ้านวังลุง และโรงเรียนบ้านตาลเหนือ โดยจัดการแนะแนวขึ้น ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วันที่ 4 มีนาคม 2563  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  ระดับศูนย์สอบ  เพื่อให้กำลังใจ และตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบ  ทั้งนี้  ได้มอบหมาย  รอง  ผอ. เขต  ผอ.กลุ่ม  และศึกษานิเทศก์  แบ่งสายออกตรวจตรวจและติดตาม  การดำเนินการสอบในครั้งนี้ 
RSS หน้า 131 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |