ชุมชนบ้านดอยเต่าพร้อม Grand opening “OSOP” ออนไลน์

18 มิถุนายน 2020 0 By ชุมชนบ้านดอยเต่า

ชุมชนบ้านดอยเต่าพร้อม Grand opening ออนไลน์

โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าเตรียมพร้อมเปิดตลาดออนไลน์ ให้ผู้ที่สนใจสินค้าของโรงเรียน

สามารถช็อบปิ้งออนไลน์ได้ไม่จำกัดผ่านแพลตฟอร์ม jigsawinnovation.com/cme5/osop/