สานสร้าง สร้างอาชีพ

18 มิถุนายน 2020 0 By บ้านแม่อมลอง

กิจกรรมผลงานของนักเรียนการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก