ขนมไทย น้ำสมุนไพร สร้างรายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนบ้านสันติสุข

18 มิถุนายน 2020 0 By บ้านสันติสุข

รับจัดเบรค/อาหารว่างในการจัดประชุมสัมมนา

เปิดโลกแห่งการฝึกทักษะอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสันติสุขรับจัดเบรค/อาหารว่างในการจัดประชุมสัมมนา