ชาเชียงดา ชาดาวอินคา

1 กรกฎาคม 2020 0 By บ้านแม่งูด

ผลผลิตจากสวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านแม่งูด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่