Make it

Jigsaw Innovation Co., Ltd.

portforio

ฝึกอบรมหลักสูตร Infographic จังหวัดระยอง วันที่ 12 ก.พ. 2561

ฝึกอบรมหลักสูตร Infographic จังหวัดระยอง วันที่ 12 ก.พ. 2561 ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

12rd Feb 2018

จัดอบรมทบทวนหลักสูตรผู้บริหารงานเว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายกษิดิ์เดช เดชวงศ์ญา ประธานกรรรมการ และทีมงาน บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมทบทวนหลักสูตรผู้บริหารงานเว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้นสอง ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

7th Mar 2018

ประชุมร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม

บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด ประชุมร่วมกับ กระทรวงยุติธรรมเพื่อทำโครงการที่กำลัจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ เมื่อวันที่ 22-24 ตุลาคม 2561
ณ กระทรวงยุติธรรม : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

22-24th Oct 2018

บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมทำบุญ ฉลองบริษัทฯครบรอบ 5 ปี

ณ วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม นำโดย คุณ เจษฎา ฤดีกุลรุ่งโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกับ...

7th Jan 2018

ประชุมนอกสถานที่ บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด ปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานให้สดชื่น

ประชุมนอกสถานที่ บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด ปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานให้สดชื่น

14th Sep 2018

ประชุมนอกสถานที่

บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด ประชุมร่วมกันในด้านการพัฒนางานต่างภายในบริษัท

22-24th Oct 2018

ลงพื้นที่เก็บ requirement ในโครงการที่ เทศบาบลหนองป่าครั่ง

ลงพื้นที่เก็บ requirement ในโครงการที่ เทศบาบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 พ.ค. 2561

12rd Feb 2018

จัดอบรมทบทวนหลักสูตรผู้บริหารงานเว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายกษิดิ์เดช เดชวงศ์ญา ประธานกรรรมการ และทีมงาน บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้ดำเนินการจัดอบรมทบทวนหลักสูตรผู้บริหารงานเว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาค...
ณ ห้องประชุมพระรักษาเทพ ชั้นสอง ศาลากลางจ.ชลบุรี

7th Mar 2018

ประชุมร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม

บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด ประชุมร่วมกับ กระทรวงยุติธรรมเพื่อทำโครงการที่กำลัจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ เมื่อวันที่ 22-24 ตุลาคม 2561
ณ กระทรวงยุติธรรม : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

22-24th Oct 2018

Jigsaw Innovation Co., Ltd.

บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน : 1569 อาคารภูฟ้าเพลส เลขที่ 177/1 หมู่ 1 ถนนคลองชลประทาน ต.ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
ที่อยู่จดทะเบียนบริษัท : 58/1 หมู่ 3 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
วันที่จดทะเบียน 7 มกราคม 2556
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5055 56000 11 1
ติดต่อได้ทาง:
    086-322-3809 / 086-586-2599
    jigsawinnovation@gmail.com
    www.jigsawinnovation.com