วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเติมของ “ตู้ปันสุข” ณ บริเวณหน้ารั้วสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 17 พ.ค. 2563 16:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมเติมของ “ตู้ปันสุข” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นตู้ที่ใส่เครื่องบริโภค อารหารเเห้ง จำพวกไข่ไก่ มาม่า ปลากระป๋อง น้ำดื่ม นม ผลไม้ ฯลฯ ให้กับผู้ที่ต้องการนำไปรับประทาน และมีไว้เพื่อผู้ใจบุญที่ต้องการแบ่งปันสิ่งของ ที่จะได้นำสิ่งของมาเติมใน ”ตู้ปันสุข” ซึ่งตู้ดังกล่าวตั้งอยู่ ณ บริเวณหน้ารั้วสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง