วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตขะ) ในพิธีเปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 20 พ.ค. 2563 14:00 น.
วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร.สาธิต ปิตุเตขะ) ในพิธีเปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย ณ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
    ด้วยคณะทำงานพัฒนาบุคลากรและการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC HDC และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก ร่วมกับบริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย เพื่อการกุศลและเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ให้มีหน้ากากอนามัยเพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้งแก้ปัญหาการขาดแคลน และรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าว