วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระยอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 23 มิ.ย. 2563 09:30 น.
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระยอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง