​วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 22/2563 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 25 มิ.ย. 2563 09:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 22/2563 ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง
   โดยที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก และในประเทศไทย รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดระยอง ทั้งนี้ ในการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ผวจ.ระยอง ฝากประเด็นของเด็กเล็กให้พิจารณาด้วยเพราะเด็กเล็กยังสื่อสารไม่เข้าใจ และเรื่องรถรับ-ส่งนักเรียน ให้เชิญขนส่งจังหวัดเข้ามาร่วมประเมินรถรับ-ส่งนักเรียน ต้องกำหนดมาตรการ การปรับสภาพรถ วิธีปฏิบัติของผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ผู้ปกครอง นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง ตั้งเป็นคณะทำงานนำเสนอมา ทุกอย่างต้องปรับจากเดิมเพราะไม่รู้ว่าเชื้อไวรัสจะกลับมาแพร่ระบาดอีกเมื่อไหร่ คนขับรถต้องมาร่วมให้ความเห็นด้วย และฝากนำเข้าที่ประชุม กศจ. นอกจากนี้ ขอให้ ปชส.รย. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยสื่อสารแบบคนระยอง ทำอย่างไรให้เขารู้ รู้จักป้องกันไว้ก่อน