สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
  ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
  สอบข้อเขียน วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
  สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
  ประกาศผลการสรรหา วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ http://rayong.nfe.go.th