วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 ก.ค. 2563 19:00 น.
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีรองผู้ว่าฯ รองนายกเหล่ากาชาดฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป ร่วมพีธี  ณ บริเวณสนามสวนศรีเมืองระยอง จังหวัดระยอง