วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 และประชุมการจัดกิจกรรมร่วมใจฝ่าโควิด จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 29 ก.ค. 2563 13:30 น.
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563
เวลา 13.30 น.
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 และประชุมการจัดกิจกรรมร่วมใจฝ่าโควิด จังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง
   โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจัดกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ จ.ระยอง ประกอบด้วย กิตกรรมปั่นจักรยาน Happy Bike ไร้โควิด กิจกรรมปั่นจักรยานของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลวิถีใหม่ กิจกรรมมินิคอนเสริร์ตวิถีใหม่ และกิจกรรมเดิน-วิ่งมาราธอน วิถีใหม่ ทั้งนี้ ผวจ.ระยอง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการจัดกิจกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทาง และประเด็นใดที่ยังไม่ได้จ้อสรุป ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือกันให้ได้ข้อสรุป กิจกรรมต่างๆ คงตอบสนองสภาพสถานการณ์ปัญหาที่เผชิญอยู่ กระตุ้นให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ