วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 14 ก.ย. 2563 09:30 น.
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 
เวลา 09.30 น.
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณี ตลาดวัดสมบูรณาราม ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง