วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2563 ณ บริเวณรอบหอพุทธอังคีรส
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 1 ม.ค. 2563 00:00 น.
วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์สามเณร จำนวน 99 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2563 ณ บริเวณรอบหอพุทธอังคีรส สวนศรีเมือง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ปลัดจังหวัดระยอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง นายอำเภอเมืองระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีฯ