วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 15 ก.ย. 2563 09:30 น.
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 
เวลา 09.30 น.
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง