วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.ายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสำรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 6 ม.ค. 2563 00:00 น.
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสำรวจสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563  ณ  ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง