วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2563
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 6 ม.ค. 2563 00:00 น.
วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2563 ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ศาลากลางจังหวัดระยอง