วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบาล ดำเนินการโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 14 ต.ค. 2563 09:30 น.
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง   เป็นประธานการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนปลัดเทศบาล ดำเนินการโดย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง