วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม พื้นที่อำเภอเมืองระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 15 ต.ค. 2563 10:00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบการอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม พื้นที่อำเภอเมืองระยอง กรณีการขอรับใบอนุญาต และขอต่อใบอนุญาต จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. โรงแรม หมอเส็ง บีช รีสอร์ต ต.แกลง อ.เมืองระยอง
2. โรงแรม ไนซ์บีช ต.เพ อ.เมืองระยอง
3. โรงแรม โฮเทลฟีวส์ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง

ณ พื้นที่อำเภอเมืองระยอง