วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม Smart City VIP Field Trip ในงาน “Thailand Smart City Week 2020” ณ มิตรทาวน์ฮอล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอล์
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 16 ต.ค. 2563 10:00 น.
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม Smart City VIP Field Trip ในงาน “Thailand Smart City Week 2020” ณ มิตรทาวน์ฮอล์ 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอล์