วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการการตรวจสอบสถานบริการเพื่อขอต่อใบอนุญาตในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 5 แห่ง ณ อำเภอเมืองระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 ต.ค. 2563 13:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการการตรวจสอบสถานบริการเพื่อขอต่อใบอนุญาตในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 5 แห่ง ณ อำเภอเมืองระยอง