วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 ณ วัดบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 26 ต.ค. 2563 10:00 น.
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2563 จำนวน 79 ราย และเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือ อปพร.จังหวัดระยอง ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ณ วัดบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง