วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีปิดงานและตัดหวาย งานปิดทอง ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ณ วัดสมานมิตร อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 2 ก.พ. 2563 15:00 น.
วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมพิธีปิดงานและตัดหวาย งานปิดทอง ฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา ณ วัดสมานมิตร อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง โดยวัดสมานมิตร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ทางวัดจึงได้จัดให้มีการจัดงานปิดทอง ฝังลูกนิมิต ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มีการอ่านประกาศ เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมนำถวายแด่ประธานสงฆ์ต่อไป