วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการโอนพนักงานเทศบาลกรณีจำเป็น ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 16 พ.ย. 2563 09:30 น.
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการโอนพนักงานเทศบาลกรณีจำเป็น ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง