วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมห้องประชุมพระยาสัจจา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 16 พ.ย. 2563 09:00 น.
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้  นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดทำแผนดำเนินงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมห้องประชุมพระยาสัจจา  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี โดยมี พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท รองประธานคณะกรรมการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เป็นประธาน
สำหรับการจัดทำแผนโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ เป็นการจัดทำแผนเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการพัชรสุธาคชารักษ์ ซึ่งได้แบ่งการจัดทำการแผนดำเนินงานเป็น 3 ด้าน ดังนี้
     1.แผนดำเนินงานด้านป่าอนุรักษ์
     2.แผนดำเนินงานด้านป่าแนวกันชน
     3.แผนดำเนินงานด้านพื้นที่ชุมชน