วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยการประชุมดังกล่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 3 ก.พ. 2563 16:00 น.
วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) และสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยการประชุมดังกล่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง