วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เกาะเสม็ด “ท่องเที่ยวปลอดภัย สบายใจ มาเกาะเสม็ด” ณ เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 0 2557 00:00 น.
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เกาะเสม็ด “ท่องเที่ยวปลอดภัย สบายใจ มาเกาะเสม็ด” โดยมีกิจกรรม ล้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ รถรับจ้าง ท่าเรือ เพื่อให้ปราศจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 2019 รวมทั้งเก็บขยะ ทำความสะอาดหาดทรายแก้ว โดยมีสาธารณสุขจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ณ เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง