วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และเข้าร่วมการประชุมรับฟังการบรรยายสรุป เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 13 ก.พ. 2563 14:00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และเข้าร่วมการประชุมรับฟังการบรรยายสรุป เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง