วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ​ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 6 ม.ค. 2564 09:00 น.
วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง