วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนส่งมอบของบริจาค โดยห้างสรรพสินค้าเทสโกโลตัสระยอง เพื่อมอบสิ่งของบริจาคไปแจกจ่ายในอำเภอแกลงต่อไป
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 8 ม.ค. 2564 10:00 น.
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายพิสัณห์  เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนส่งมอบของบริจาค โดยห้างสรรพสินค้าเทสโกโลตัสระยอง มอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผ่านศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในการนี้ นายสุรชัย  ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง ได้รับมอบสิ่งของบริจาคไปแจกจ่ายในอำเภอแกลงต่อไป ณ ห้องคลังจังหวัดระยอง
ศาลากลางจังหวัดระยอง