วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองถนนสายหลักระหว่างจังหวัด บริเวณ ถนนสาย 344 (บ้านบึง-แกลง) หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จ.ระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 8 ม.ค. 2564 14:30 น.
วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองถนนสายหลักระหว่างจังหวัด บริเวณ ถนนสาย 344 (บ้านบึง-แกลง) หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ โดยมี นายอำเภอวังจันทร์ ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดระยอง ตำรวจ ร่วมประจำจุด