วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดระยอง กิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ณ ห้องประชุมแสงเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 24 ก.พ. 2563 09:00 น.
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดระยอง กิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ณ ห้องประชุมแสงเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง