วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดระยอง (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ก.พ. 2564 09:30 น.
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดระยอง (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง