วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีน้อมถวายมุฑิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 93 ปี 69 พรรษา พระครูสุภัททาจารคุณ (หลวงพ่อสิน ภทฺทาจาโร) ณ วัดละหารใหญ่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 ก.พ. 2564 09:30 น.
วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีน้อมถวายมุฑิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 93 ปี 69 พรรษา พระครูสุภัททาจารคุณ (หลวงพ่อสิน ภทฺทาจาโร) ณ วัดละหารใหญ่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง