วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมเทพธานี ชั้น 2 (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 ก.พ. 2564 13:30 น.
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมเทพธานี ชั้น 2 (มุขหลัง) ศาลากลางจังหวัดระยอง