วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพีที แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด ณ ห้องประชุมโพธิทอง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 2 เม.ย. 2564 09:30 น.
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อขอบเขตและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ บริษัท กัลฟ์ เอ็มพีที แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำกัด
ณ ห้องประชุมโพธิทอง  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด