วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 67 รูป และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ เวลา 18.30 น. เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 2 เม.ย. 2564 06:30 น.
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 67 รูป และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และ เวลา 18.30 น. เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองเฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี