วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 23 มี.ค. 2563 13:45 น.
วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.45 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง