วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 ก.ค. 2564 09:30 น.
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์  ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง