วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบวัสดุส่งเสริมอาชีพจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณชั้น 1 มุกหน้า ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 21 ก.ค. 2564 13:00 น.
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบวัสดุส่งเสริมอาชีพจากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ณ บริเวณชั้น 1 มุกหน้า ศาลากลางจังหวัดระยอง