วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการอภิปรายและการบรรยาย โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (vcs) หัวข้อ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 13 ก.ย. 2564 14:00 น.
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมรับฟังการอภิปรายและการบรรยาย โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (vcs) หัวข้อ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมฐานรากออกแบบอนาคตไทยที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง