วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 14 ก.ย. 2564 09:30 น.
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง