วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ตำบลสำนักท้อน อ.บ้านฉาง ณ วัดชากหมาก ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 14 ก.ย. 2564 09:30 น.
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ตำบลสำนักท้อน อ.บ้านฉาง ณ วัดชากหมาก ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง