วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 22 ก.ย. 2564 13:30 น.
วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญนะ  เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกบริหาร บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดระยอง