วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 มุกหน้า ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 23 ก.ย. 2564 09:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมอุตรกิจพิจารณ์ ชั้น 3 มุกหน้า ศาลากลางจังหวัดระยอง