วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 23 ก.ย. 2564 13:30 น.
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า(คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง