วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 27 ก.ย. 2564 09:00 น.
วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้
นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ โรงพยาบาลระยอง สาขาเกาะหวาย