วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง (ก.ท.จ.ระยอง) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 ก.ย. 2564 09:30 น.
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระยอง (ก.ท.จ.ระยอง) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง