วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดห้องบันทึกเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง และร่วมดำเนินรายการ "ร่วมคิดร่วมทำ" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 28 ก.ย. 2564 09:30 น.
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดห้องบันทึกเสียง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง และร่วมดำเนินรายการ "ร่วมคิดร่วมทำ" ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง